Online Kick-Off Biografie van het Landschap Training

Start date
End date
Location
Online

Met deze online kick-off willen we de driedaagse Biografie van het Landschap workshop introduceren die later dit jaar plaatsvindt.  Tijdens deze webinar zullen meerdere academici uitweiden over de theorie en praktijk achter de landschapsbiografie. Verder zal de praktijkopdracht alvast besproken worden. 

De Training Biografie van het Landschap maakt erfgoed-, ruimtelijke planning- en designprofessionals op (post)academisch niveau vertrouwd met de landschapsbiografie.  Een landschapsbiografie vertelt het gelaagde 'levensverhaal' van een landschap: hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld in een voortdurende interactie tussen mensen en hun leefomgeving. Het samenstellen van een landschapsbiografie vergt een diepgaande verkenning van de genese van een landschap, waarvan zowel fysieke als immateriële dimensies deel uitmaken en waarbij kennis van een verscheidenheid aan disciplines wordt geïntegreerd.

De landschapsbiografie is bijzonder relevant in het kader van de komende Omgevingswet en de daarbij horende Omgevingsvisie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Educations Officer dr. Rients de Boer