Training Biografie van het Landschap

Start date
End date
Location
Leiden en Valkenburg

In principe is de cursus vol, maar door het verzetten naar het najaar kunnen er plekken open vallen. Mail naar r.de.boer@arch.leidenuniv.nl voor meer informatie over de eventuele extra plekken.

Deze driedaagse training maakt erfgoed-, ruimtelijke planning- en designprofessionals op (post)academisch niveau vertrouwd met de landschapsbiografie.

Valkenburg
Voormalig vliegveld Valkenburg

Een landschapsbiografie vertelt het gelaagde 'levensverhaal' van een landschap: hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld in een voortdurende interactie tussen mensen en hun leefomgeving. Het samenstellen van een landschapsbiografie vergt een diepgaande verkenning van de genese van een landschap, waarvan zowel fysieke als immateriële dimensies deel uitmaken en waarbij kennis van een verscheidenheid aan disciplines wordt geïntegreerd.

De landschapsbiografie is bijzonder relevant in het kader van de komende Omgevingswet en de daarbij horende Omgevingsvisie. De gebruikte werkmethodes (hoorcolleges, discussies, een veldexcursie naar Vliegkamp Valkenburg (foto) en een praktijkopdracht) zijn gericht op het verwerven van zowel theoretische als praktische kennis. De training wordt gegeven met medewerking van: prof. dr. Jan Kolen, prof. dr. Hans Renes (Universiteit Utrecht), dr. Michiel Purmer (Natuurmonumenten), drs. Karin Stadhouders (cursus-coördinator), dr. Gerdy Verschuure-Stuip, Krijn Christiaansen en drs. Edwin Raap (RCE).

Kosten

  • Normaal tarief € 350;
  • Onderzoekers en studenten van Leiden-Delft-Erasmus € 250

Data en tijden

15 & 21 september, 13 oktober 2021, alle dagen van 10.00-17.00 (conform de dan geldende RIVM richtlijnen)

Aanmelding

Mail naar r.de.boer@arch.leidenuniv.nl

Het programma en meer informatie vindt u in het document hieronder.