ZHwaterRdB

Stage/Internship Water in Zuid-Holland

(English below)

Waar gaat de stage over
Dit is een unieke kans om écht meer te leren over publieksarcheologie en outreach. Wij zoeken namelijk studenten voor een stage in het kader van een publieksproject rondom archeologie en landschap in de provincie Zuid-Holland. Het thema is: omgang van bewoners met het water in hun omgeving, in het heden en verleden.

In het kader van het project zullen 2-6 studenten in teamverband een aantal interviews houden met deskundigen en bewoners in Zuid-Holland. Deze vinden plaats op zes locaties in de provincie en worden door de studenten verwerkt in minidocumentaires of vlogs. Deze zullen dienen als basis voor een rondreizende wisselexpositie.

De studenten worden inhoudelijk, organisatorisch en technisch begeleid en voorbereid door cultuurhistorisch presentatiebureau TGV teksten & presentatie in Leiden  (http://www.tgvpresentaties.com) en onderzoeksbureau Archol in Leiden (www.archol.nl). De coördinatie wordt verzorgd door het LDE Centre for Global Heritage and Development.

Wanneer en hoe lang
Het project start 1 maart 2021 en dient medio mei 2021 afgerond te zijn. Afronding betekent in dit geval dat de (circa 18) interviews zijn afgenomen en zijn verwerkt tot afgemonteerde minidocumentaires/vlogs. De beoordeling is in handen van TGV teksten & presentatie en de stagecoördinator.

De geschatte tijd die aan de stage besteed zal worden is, afhankelijk van factoren en in overleg ca. 40 – 80 uur.

Wat levert het op
Per student is een stagevergoeding van € 200,- beschikbaar. Reis- en onkosten worden vergoed. De namen van de studenten worden in het kader van het project en de expositie genoemd als co-makers en dit staat natuurlijk prachtig op je CV.

Vereisten
We vragen per team 1 student met volledige beheersing van de Nederlandse taal, internationale studenten kunnen zich dus ook aanmelden. Ervaring met het opnemen en monteren van videobeelden is een pré, zeker voor studenten die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen.  

Belangstellenden kunnen zich tot 20 februari melden bij Rients de Boer r.de.boer@arch.leidenuniv.nl.

Internship Public Archaeology "Water in South Holland"

What the internship is about
This is a unique opportunity to learn about public archaeology and outreach. We are looking for students for an internship in the framework of a project concerning archaeology and landscape in the province of South Holland. The theme is: how do residents deal with the water in their environment, past and present.

As part of the project, 2-6 students will work in teams to conduct a number of interviews with experts and residents in South Holland. These will take place at six locations in the province and will be processed by the students into mini-documentaries or vlogs. These will serve as the basis for a temporary travelling exhibition.

The students will be guided and prepared in terms of content, organization and technique by TGV tekst & presentatie in Leiden (http://www.tgvpresentaties.com) and Archol in Leiden (www.archol.nl). Coordination is provided by the LDE Centre for Global Heritage and Development.

When and how long
The project starts March 1, 2021 and should be completed by mid-May 2021. Completion in this case means that the (approximately 18) interviews have been conducted and processed into edited mini-documentaries/vlogs. Assessment is in the hands of TGV and the internship coordinator.

The estimated time that will be spent on the internship is, depending on factors and mutual consultation, approximately 40 - 80 hours.

What is in it for you?
An internship fee of € 200 per student is available. Travel and other expenses will be reimbursed. The names of the students will be mentioned as co-makers in the context of the project and this will look great on your CV.

Requirements
We ask 1 student per team with full command of the Dutch language, international students can also apply. Experience with recording and editing video is a plus, especially for students with little or no command of Dutch. 

Interested students can apply until February 20 by contacting Rients de Boer: r.de.boer@arch.leidenuniv.nl.