Paul van de Laar

Job title
Associated Professor, History of Rotterdam, Erasmus School for History, Culture and Communication at Erasmus University Rotterdam

Paul van de Laar bekleedt sinds september 1997 de Bijzondere Leerstoel Roterodamum ‘Geschiedenis van Rotterdam' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen. In maart 1998 hield Van de Laar zijn oratie over het Veranderend geschiedbeeld van de stad Rotterdam, die ook in het Rotterdams Jaarboekje werd gepubliceerd. Vanaf 1998 verzorgt hij het keuzevak stadsgeschiedenis. Daarnaast heeft hij aanvullend (gast)colleges gegeven over onder andere de beeldvorming van de stad voor mediastudenten. 

Van de Laar doceert nu vooral vergelijkende stadsgeschiedenis en gebruikt de geschiedenis van Rotterdam als case-study. Belangrijke thema's die hij aansnijdt zijn: migratie, modernisering, stedelijke iconen enz. 

Sinds september 2001 is Van de Laar ook werkzaam als hoofd collecties van het Historisch Museum Rotterdam. Geschiedenis is populair en Van de Laar doet zijn best om de popularisering te bevorderen. In 2008 heeft hij samen met TV-Rijnmond de serie gemaakt, Rotterdammers van formaat, een reeks documentaires met als kernvraag wat deze Rotterdammers voor de stad hebben betekend. 

Een hoogleraar stadsgeschiedenis moet uiteraard betrokken zijn met wat er in de stad gebeurt. Vandaar dat Van de Laar regelmatig wordt gevraagd om deel te nemen in commissies of besturen op het gebied van stadsgeschiedenis, cultureel erfgoed enz. Ook vanuit bestuurlijke zijde wordt regelmatig een beroep op hem gedaan om vanuit het verleden van de stad te helpen bij de beleidsvoorbereiding voor actuele stedelijke vraagstukken. Dat is bij uitstek ook het terrein waarop Roterodamum zich de laatste jaren nadrukkelijker wenst te profileren. Hier blijkt meer dan eens het maatschappelijk nut van de leerstoel.

Van de Laar probeert zoveel mogelijk onderzoekthema's te bedenken die voor een breed publiek interessant zijn. Zijn belangstelling voor de beeldvorming van de stad, migratievraagstukken en de moderne stadsantropologie getuigt daarvan. Hij wil graag de komende jaren een studie voltooien over vergelijkende havensteden, waarin Rotterdam, Liverpool, Hamburg en Marseille met elkaar worden vergeleken. Het is een voor de hand liggende keuze: het zijn allemaal havensteden die een sleutelrol hebben vervuld in de internationale migratiestromen.

Paul van de Laar
Phone number
Email address