Mini-Symposium: Plant & Insect

Start date
End date
Location
Boerhaave Museum, Leiden

Het afgelopen jaar is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het digitaal ontsluiten van natuurhistorisch erfgoed (planten en insecten) vanuit de kunst van het verbeelden. 

Vanuit verschillende motieven zijn door de eeuwen heen planten en insecten vastgelegd. En dat heeft prachtige, fascinerende kunstwerken opgeleverd. Ze zijn het resultaat van een kruisbestuiving tussen kunst, natuur en wetenschap en brengen ons schoonheid en kennis. PLANT & INSECT wil deze (sleutel)werken, die versnipperd liggen binnen Nederlandse collecties, ontsluiten en op één plek, digitaal toegankelijk maken voor een gevarieerd publiek. Verhalen worden aaneengeregen tot één geschiedenis. Vanuit verschillende invalshoeken krijgen de werken betekenis, worden in onderlinge samenhang geplaatst én verbonden met het heden. 

Als sluitstuk van een succesvol haalbaarheidsonderzoek laat ‘PLANT & INSECT’ tijdens een mini-symposium zien wat er in het afgelopen jaar is bereikt, welk groot netwerk er rondom het project is ontstaan en wat de plannen zijn voor de toekomst. 

Sprekers zijn o.a. Eulàlia Gassó Miracle (Teylers Museum), Eric Jorink (Universiteit Leiden) en Anneke Groen (Speciale Collecties, Wageningen Universiteit).

Wil je erbij zijn? Je kunt je al aanmelden via onderstaande link:

Naar het aanmeldformulier

Plant en Insect