Promovendi in de Polder (in Dutch)

Start date
End date

Vorig jaar hebben Nieuw land Erfgoedcentrum en het Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland (SAMF) de conferentie 'Promovendi in de polder' georganiseerd. De reacties waren dermate positief dat op donderdag 19 november 2015 voor de tweede keer 'Promovendi in de polder' wordt georganiseerd. Tijdens deze conferentie zullen wetenschappers die promotieonderzoek doen of hebben gedaan naar erfgoed, archeologie en geschiedenis van Flevoland over hun werk vertellen.

Flevoland is een jonge provincie. Het nieuwe land was niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij wetenschappers lange tijd bijna terra incognita. Archeologen en historici die zich met het gebied bezighouden,stuiten vaak op scepsis: "heeft Flevoland eigenlijk wel geschiedenis?", is een vaak gehoorde vraag. De promovendi en gepromoveerden die op 19 november aan het woord komen, zullen laten zien dat Flevoland juist bijzonder rijk is aan erfgoed, archeologie en geschiedenis. Denk aan de historie van de voormalige eilanden Schokland en Urk, de Swifterbantcultuur, de vele scheepswrakken en de twintigste-eeuwse geschiedenis van sociale opbouw van het nieuwe land.

Naast het leveren van inhoudelijke bijdragen zullen de acht sprekers, onder leiding van dagvoorzitter Boudewijn Goudswaard, ingaan op de ervaringen die zij als onderzoeker in de polder hebben opgedaan, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- ‘Internationale verschuivingen in het onderzoekslandschap’, door Jan Kolen;
- ‘Van minkijzer, schorpioen en boevennet; strijd op zee’, door Hans van Westing;
- ‘Tussen traditie en modernisering. Over de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog’, door Sofie Elpers;
- ‘Geofysisch onderzoek op Schokland; nieuwe reultaten?, door Yftinus van Popta;
- ‘Schokland-P14, prehistorische navel van de Noordoostpolder’, door Theo ten Anscher;
- ‘Haal meer uit je moeras! Vegetatie en exploitatie van een prehistorisch landschap bij
Swifterbant’, door Mans Schepers en
- ‘Highlights onderzoek international Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland’.

'Promovendi in de polder' is bedoeld voor iedereen die interesse heeft voor het erfgoed, de
archeologie en de geschiedenis van Flevoland, maar nadrukkelijk ook voor de Flevolanders zelf. In verband met de catering is het van groot belang dat wij van uw komst op de hoogte zijn. Wilt u zich daarom aanmelden vóór 12 november 2015 via het mailadres: aanmelding@nieuwlanderfgoed.nl  o.v.v. 'Promovendi in de polder' en aangeven of u dieetwensen heeft.