Studiedag De Erfgoedwet in de praktijk: Betere bescherming van kunst, monumenten en archeologie?

Start date
End date

Het Juridisch PAO (JPAO) van de Universiteit Leiden organiseert in samenwerking met Advocatenkantoor Stibbe en het Centre for Global Heritage and Development de studiedag "De Erfgoedwet in de praktijk: Betere bescherming van kunst, monumenten en archeologie?"

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Daarmee veranderden er belangrijke aspecten in de wetgeving voor beheer en behoud van cultureel erfgoed. Veel van de gevolgen van deze veranderingen zullen pas duidelijk worden op het moment dat erfgoedprofessionals daadwerkelijk werken conform de nieuwe regels. Om de belangrijkste veranderingen, ervaringen en vragen over de nieuwe Erfgoedwet te inventariseren, organiseert de Universiteit Leiden in samenwerking met advocatenkantoor Stibbe een studiedag waarin professionals uit diverse vakgebieden (monumenten, archeologie, kunst) hun kennis bundelen.

Doel van de studiedag is om 1,5 jaar na de inwerkingtreding van de Erfgoedwet stil te staan bij de belangrijkste vragen en onduidelijkheden waarmee het erfgoedveld worstelt. Biedt de nieuwe Erfgoedwet inderdaad betere bescherming? Welke onvoorziene problemen treden op in de praktijk? Welke bepalingen zijn onvoldoende duidelijk en vereisen nadere uitwerking?

De bescherming van cultureel erfgoed is bij uitstek een discipline-overschrijdend werkgebied. Vandaar dat gekozen is voor een multidisciplinaire opzet waarin archeologen, juristen, planologen, architecten, kunsthistorici en andere betrokkenen hun inzichten en kennis over de veranderingen onder de nieuwe Erfgoedwet bundelen. We hopen met deze studiedag niet alleen een momentopname van de nieuwe Erfgoedwet  te maken, maar ook bij te dragen aan de doorontwikkeling van de adequate bescherming van ons culturele erfgoed. 

De studiedag bestaat uit een plenair deel, interactieve werkgroepen en een afsluitende synthese met paneldiscussie. 

Locatie: De Sterrewacht (Sterrenwachtlaan 11, Leiden)

Programma

10.15-10.45 uur:  (Inloop), koffie/thee

10.45-11.00 uur: Opening door dr. Martijn Sanders (dagvoorzitter)

11.00-11.30 uur: Algemene inleiding over de nieuwe Erfgoedwet - mr. Chantal Hakbijl

11.30-12.00 uur: Inleiding thema's werkgroepen aan de hand van casussen door mr. Leonard de Wit

12.00-13.30 uur: Lunch

13.30-14.45 uur:

Drie parallelle complementaire werkgroepen: wettelijke realiteit en/vs praktijk
  -Roerend/kunst prof.mr. Tom Barkhuysen, Drs. Patrick van Mil
  -Archeologie  prof. dr. Jan Kolen, dr. Gerrit Dusseldorp en mr.dr. Jelle Nijland
  -Monumenten door mr. Machteld Claessens en Karel Loeff

14.45-15.15 uur: Koffie/thee

 15.15-16.45 uur: Plenair
       -Terugkoppeling uit de drie werkgroepen door de werkgroepleiders (30 minuten)
       -De balans van de dag door  prof. dr. Jan Kolen en mr.dr. Katja Lubina (30 minuten)
       -Discussie o.l.v. dagvoorzitter dr. Martijn Sanders (30 minuten)

Vanaf 16.45 uur:    Afsluitende borrel

Doelgroep:

Het congres richt zich voornamelijk op degenen die vanuit hun werkzaamheden betrokken zijn bij de bescherming van het cultureel erfgoed: (rijks)musea, beheerders van de rijkscollectie, (amateur)archeologen, belangenorganisaties, professionals in de erfgoedsector, gemeenten, provincies en de Rijksoverheid.

Kosten:

€ 50,- (vrij van btw), inclusief lunch, koffie/thee en borrel 

Opleidingspunten:

4 PO NOvA

Voor meer informatie en inschrijving klik hier.