LDE Inspiratiemiddag Erfgoed en Stedelijke Ontwikkeling

Start date
End date
Location
In Zuid-Holland - nog te bevestigen

De meeste dorpen en steden in Nederland hebben hun huidige vorm gekregen door eeuwenlange ontwikkelingen. Binnensteden volgen oude (water)wegen; gebouwen en andere constructies kunnen (deels) historisch zijn. Dorp- en stadsbewoners leven in een omgeving die grotendeels afhankelijk is van beslissingen van vorige generaties. Het leven vraagt voortdurend om aanpassingen en de interne dynamiek verandert het aanzien en de functies van stad of dorp.

Erfgoed biedt enorme potentie voor stedelijke ontwikkeling. Het is niet langer iets dat hoofdzakelijk beschermd moet worden, maar een asset, een vector van betekenis. Steden die hun geschiedenis, ook al is deze soms beladen, op een goeie manier uitlichten of benutten trekken meer bewoners, expats en bezoekers en daarmee is het uiteraard van economisch belang. Erfgoed biedt identiteit en profiel, het biedt soms mogelijkheden tot klimaatadaptatie/verduurzaming en het is een middel om grote groepen mensen mee te laten beslissen over hun leefomgeving, bijv. middels Heritage Impact Assessment of andere participatie-projecten.

Vanmiddag worden een aantal inspirerende voorbeelden van de potentie van erfgoed in stedelijke ontwikkeling belicht door experts, studenten en partners uit het LDE netwerk. De centrale boodschap is: Erfgoed meenemen in stedelijke ontwikkeling betekent vaak een beter eindresultaat.

Deze middag wordt u aangeboden door het LDE Centre for Global Heritage and Development: een initiatief van Leiden Universiteit, de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Centre stimuleert innovatief en multidisciplinair erfgoedonderzoek- en onderwijs op actuele opgaven.

Programma (nader te bevestigen)

Taal: Nederlands

13.00: binnenkomst met koffie en thee

13.30: Opening door dagvoorzitter

13.40: Keynote

14.00: Gerdy Verschuure-Stuip: “Participatie in stedelijk erfgoed” (bevestigd)

14.15: Onbekend

14.30: <Student Bouwkunde>: ”Eerste resultaten Atlantikwall project”

14.40: Karin Stadhouders: “Quarantaine inrichting Heyplaat, landschapsbiografie van de vrijplaats Rotterdam” (bevestigd)

15.00: Pauze

15.30: Maurits Ertsen: “Tijgers in de stad: Q-sorting voor biodiversiteit in stedelijke landschappen” (bevestigd)

15.45: Afsluiting

15.55: Vragen/Discussie

16.30: Borrel

17.30: Einde

Locatie en inschrijving: nader te bevestigen