Studiedag De Erfgoedwet in de praktijk: Betere bescherming van kunst, monumenten en archeologie?

Start date
End date

Het Juridisch PAO (JPAO) van de Universiteit Leiden organiseert een studiedag " De Erfgoedwet in de praktijk: Betere bescherming van kunst, monumenten en archeologie?"

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Daarmee veranderden er belangrijke aspecten in de wetgeving voor beheer en behoud van cultureel erfgoed. Veel van de gevolgen van deze veranderingen zullen pas duidelijk worden op het moment dat erfgoedprofessionals daadwerkelijk werken conform de nieuwe regels. Om de belangrijkste veranderingen, ervaringen en vragen over de nieuwe Erfgoedwet te inventariseren, organiseert de Universiteit Leiden in samenwerking met advocatenkantoor Stibbe een studiedag waarin professionals uit diverse vakgebieden (monumenten, archeologie, kunst) hun kennis bundelen.

Doel van de studiedag is om 1,5 jaar na de inwerkingtreding van de Erfgoedwet stil te staan bij de belangrijkste vragen en onduidelijkheden waarmee het erfgoedveld worstelt. Biedt de nieuwe Erfgoedwet inderdaad betere bescherming? Welke onvoorziene problemen treden op in de praktijk? Welke bepalingen zijn onvoldoende duidelijk en vereisen nadere uitwerking?

De bescherming van cultureel erfgoed is bij uitstek een discipline-overschrijdend werkgebied. Vandaar dat gekozen is voor een multidisciplinaire opzet waarin archeologen, juristen, planologen, architecten, kunsthistorici en andere betrokkenen hun inzichten en kennis over de veranderingen onder de nieuwe Erfgoedwet bundelen. We hopen met deze studiedag niet alleen een momentopname van de nieuwe Erfgoedwet  te maken, maar ook bij te dragen aan de doorontwikkeling van de adequate bescherming van ons culturele erfgoed. 

De studiedag bestaat uit een plenair deel, interactieve werkgroepen en een afsluitende synthese met paneldiscussie. 

Congresleiding:

Prof. mr. Tom Barkhuysen, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en partner/advocaat bij Stibbe te Amsterdam

Dagvoorzitter:

Dr. Martijn Sanders, o.m. oud-voorzitter Vereniging Rembrandt

Sprekers:

Prof. mr. Tom Barkhuysen, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en partner/advocaat bij Stibbe te Amsterdam

Mr. Machteld Claessens, advocaat bij Stibbe te Amsterdam

Dr. Gerrit Dusseldorp, Onderzoeker verbonden aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden

Karel Loeff, oprichter Karel Loeff Architectuurhistorie, Monumentenadvies.nl en directeur Erfgoedvereniging Heemschut

Mr. Dr. K. Lubina, Grant officer verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden

Mr. dr. Jelle Nijland, Universitair Docent verbonden aan de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden

Mr. Leonard de Wit, Hoofd strategie & Internationaal bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Drs. Wim Weijland, Directeur Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 

Prof. dr. Jan Kolen,  vice Decaan Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden. Directeur Centre for Global Heritage and Development

Paneldiscussie:

Terugkoppeling uit de werkgroepen, synthese van de bevindingen en afsluitende paneldiscussie 

Planning:

Inloop vanaf 10.15 uur, lezingen en panelgesprekken starten om 10.45 uur. Vanaf 16.45 uur is er een afsluitende borrel.

Doelgroep:

Het congres richt zich voornamelijk op degenen die vanuit hun werkzaamheden betrokken zijn bij de bescherming van het cultureel erfgoed: (rijks)musea, beheerders van de rijkscollectie, (amateur)archeologen, belangenorganisaties, professionals in de erfgoedsector, gemeenten, provincies en de Rijksoverheid.

Kosten:

€ 50,- (vrij van btw), inclusief lunch, koffie/thee en borrel 

Opleidingspunten:

4 PO NOvA

Meer informatie:

Telefoon: 071 527 86 66

E‐mail: pao@law.leidenuniv.nl

Website: www.paoleiden.nl  

Programma:

10.15 – 10.45 uur: (Inloop), koffie/thee

10.45 – 11.00 uur: Opening door dr. Martijn Sanders (dagvoorzitter) 

11.00 – 11.30 uur: Algemene inleiding over de nieuwe Erfgoedwet 

11.30 – 12.00 uur: Inleiding thema’s werkgroepen aan de hand van casussen door Mr. Leonard de Wit

12.00 – 13.30 uur: Lunch

13.30 – 14.45 uur: Drie parallelle complementaire werkgroepen: wettelijke realiteit en/vs praktijk:

• Roerend/kunst prof. mr. Tom Barkhuysen 

• Archeologie dr. Gerrit Dusseldorp, mr. dr. Jelle Nijland 

• Monumenten door mr. Machteld Claessens en Karel Loeff

14.45 – 15.15 uur: Koffie/thee

15.15 – 16.45 uur: Plenair:

• Terugkoppeling uit de drie werkgroepen door de werkgroepleiders (30minuten)

• De balans van de dag door mr. dr. Katja Lubina (30 minuten)

• Discussie o.l.v. dagvoorzitter dr. Martijn Sanders (30 minuten)

Vanaf 16.45 uur:         Afsluitende borrel